A/C

En fullt fungerande luftkonditionering skonar även miljön då den hindrar läckage av köldmedel. Vid ett läckage räcker det inte med att "fylla på" A/C-anläggningen.

När gjorde du senast en service eller kontroll på din bils luftkonditionering? Med regelbunden kontroll av ditt A/C-system (rekommenderat en gång per år) får du en jämnare drift och undviker större reparationer som kostar mer och tar längre tid. 

Ett A/C-system ser inte bara till att du har en behaglig temperatur i kupén. Den filtrerar även luften från utsidan så att du inte andas in avgaser och andra utsläpp. Risken finns att din luftkonditionering fungerar dåligt utan att du märker det. Du och dina medresenärer andas då in avgaser och andra föroreningar från utsidan, vilket kan skada hälsan. I detta hänseende är det också av största vikt att kupéfiltret byts ut med jämna mellanrum. Smutsen i äldre filter utgör en idealisk grogrund för bakterier och mögelsvampar under den kalla årstiden.

Reparation – EJ fungerande A/C 

Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den. Som auktoriserad A/C-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

AC-service – På fungerande A/C

  • Tömning och korrekt påfyllning av köldmedium(R134a)  
  • Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden
  • Kontroll av kompressorns funktion, kondensorfläkten och eventuella skador på komponenterna.
  • Byte av kupéfilter
  • Behandling av mögelsporer

Boka tid!