Miljö och hållbarhet

Vi gör allt vi kan för att värna om miljön.

Vi har avtal med certifierat återvinningsföretag för att återvinna vårt avfall på ett säkert och riktigt sätt.

Detta innebär att allt vi använder återvinns, till exempel: Däck, oljefilter, spillolja, elektronik, aerosoler, lampor med mera.